Pricacy verklaring

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk

In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Ja ik wil weddingplanner respecteert de privacy van al haar bruidsparen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De privacy verklaring is alleen van toepassing op Ja ik wil weddingplanner en niet op de diensten van derden die door middel van linkjes met Ja ik wil weddingplanner zijn verbonden. Ja ik wil weddingplanner voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en het plannen en organiseren zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je opdracht. De ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonsgegevens worden verder niet aan derden versterkt. Ook worden je persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Beveiliging persoonsgegevens

Ja ik wil weddingplanner draagt zorg voor een passende beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de opdracht waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.